Vai a sottomenu e altri contenuti

Comente s'iscriet su sardu (8)

Comente s'iscriet su sardu (8)

S'atzentu gràficu

S'atzentu gràficu s'iscriet subra sas vocales tònicas de sos faeddos

- ossìtonos (atzentu in s'ùrtima sìllaba), comente cafè,

- proparossìtonos o isdrùciolos (sa de tres dae s'ùrtima sìllaba), comente ànima.

In sos faeddos pianos (atzentu in sa de duas dae s'ùrtima sìllaba), comente cadira, acanta, agetivu, s'atzentu non si iscriet mai.

Marca in ue bi cheret:

Omine cresia ziminera

Italia lughe luminu

Cuadernu ortigada nuraghe

Ampulla tassighedda diariu

Ortalitzia cugumene mandarinu

Scrivania registru ufitziu

Iscola maistros istudiantes

Presidente diretore responsabile

Setore anagrafe tecnicu

Registru votatzione sindigu

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto